02/11 2015

Allmän värnplikt är inte allmän

Kolumn till Åbo Akademis tidning Politicus

Vad är skillnaden på allmän rösträtt och allmän värnplikt? Vi har båda i Finland men i det ena fallet gäller ”allmän” bara om du är man. Vår värnpliktslagstiftning definierar en medborgares uppgifter och plikter utgående från individens kön. En finländsk man är värnpliktig och förpliktad att göra militärtjänst (alternativt civiltjänst). En kvinna har inga förpliktelser i fredstid, men kan i kristid kommenderas att sköta stöduppgifter inom till exempel sjukvård eller matförsörjning. Det att vi i Finland fortfarande anser det här som en ”naturlig” arbetsfördelning i ett krisläge, är förödande för jämställdheten också i fredstid.

Frågan om könsneutral värnplikt är av någon anledning en ickefråga i Finland trots att jämställdhet annars debatteras. Enligt den senaste opinionsundersökningen från Planeringskommissionen för försvarsinformation anser endast 13 procent av finländarna att värnplikten borde vara obligatorisk även för kvinnor. Många viftar bort diskussionen med att ”vi borde avskaffa värnplikten helt”. Det här är kanske en vacker tanke, men den saknar helt realism med tanke på Finlands geopolitiska läge och våra nuvarande resurser för försvaret. Norge införde i början av år 2015 könsneutral värnplikt. Antalet rekryter har inte ökat, men urvalet görs från hela åldersklasserna, inte bara från den manliga hälften. I Norge avklaras det första skedet av uppbådet på nätet och individens egen önskan att göra militärtjänst – eller slippa, ges stor tyngd i urvalsprocessen. Ett av huvudargumenten mot könsneutral värnplikt i Finland är att värnplikten då skulle bli selektiv, att vi förlorar den starka samhörighet som nu skapas då ”alla” gör militärtjänst. Kruxet är ju att ”alla” inte gör militärtjänst. Värnplikten är redan nu de facto selektiv – selektiv baserat på kön. Försvarsmakten pratar om att i genomsnitt 80 procent av en årskull gör militärtjänst, men då pratar de bara om den manliga hälften av en åldersklass. Om man kommer ihåg att räkna kvinnorna också är andelen som gör militärtjänst i genomsnitt 40 procent varje år.

Frågan är hur länge unga män går med på att främja jämlikhet på arbetsmarknaden, i hemmen, i styrelserummen och i politiken, samtidigt som de förväntas utan protester ensamma ansvara för landets säkerhet? Hur länge täcks vi kvinnor plocka russinen ur jämställdhetskakan, kräva likabehandling på alla andra områden samtidigt som vi vägrar diskutera värnplikt?

Alla kvinnor är naturligtvis inte lämpade att göra militärtjänst. Men ser ni, det är inte alla män heller. Vi borde se till individens kapacitet och individens förmåga, inte till könet. Precis som vi vill att vi ska göra inom alla andra områden i samhället. PS, kvinnor: Det är inte så tufft som männen försöker påstå. Militärtjänstgöringen ger många fördelar och är med rätt attityd en fantastisk upplevelse. Ledarskapsutbildningen och nätverken är guld värda i arbetslivet. Någon nagel kan gå av och skoskav får man, men det är värt det.

 

Elli Flén

är företagare, pol.mag. och premiärlöjtnant i reserven.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *