03/05 2016

Pappor förtjänar, mammor vårdar

Kolumn publicerad i Vasabladet 3.5.2016

Fackcentralen FFC presenterade nyligen en ny modell för familjeledigheter. Enligt förslaget skulle tre månader av föräldraledigheterna i framtiden vara öronmärkta för varje enskild förälder. I praktiken skulle alltså den stora förändringen jämfört med nuläget i en standardfamilj vara att tre månader av föräldraledigheten endast kan utnyttjas av pappan. Precis som alltid tidigare då öronmärkta föräldraledigheter diskuterats, stötte förslaget på patrull: Vi ska inte lagstifta om vem som ska sköta barnen, säger skeptikerna och framhåller att familjerna ska få välja själva. Men vet ni vad? Vi har redan en modell där familjerna fritt får välja vilken förälder som är hemma med bebisen. Och vet ni vad det har lett till? Jo, till att 92 procent av föräldraledigheterna tas ut av en mamma. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har räknat ut att med nuvarande utveckling delar kvinnor och män jämställt på föräldraskapet om sisådär 200 år. Morötterna är inte tillräckligt stora för att nuvarande modell ska leda till verklig jämlikhet.

Det är naturligtvis helt okej att som kvinna välja att vara hemma med sina barn. Det är vanligt att familjen inte har ekonomiska möjligheter att dela jämt på föräldraledigheterna, men samtidigt är det enligt THL papporna som förtjänar minst som är minst sannolika att vara föräldralediga. Jag tror att det största hindret för jämlikt föräldraskap är våra ingrodda attityder. Dessutom är det få som under åren med småbarn orkar tänka på samhällsutveckling och pension. Men det är just mitt i nattmatnings- och blöjbytarkaoset som kvinnors och mäns löner, och följaktligen pensioner, skiljs åt. Enligt Statistikcentralen håller kvinnors och mäns löner ungefär samma nivå ända tills vi når 25-29 års ålder. Efter det bildar många familj och sedan stiger männens löner betydligt snabbare än kvinnornas. Av småbarnsföräldrar jobbar kvinnor i genomsnitt över 19 timmar mindre per vecka än sina män, men å andra sidan sätter samma kvinnor i genomsnitt över 17 timmar mer än mannen på obetalt hushållsarbete.

Om vi vill ha jämställdhet i arbetslivet måste vi börja hemma. Först när vi på riktigt delar ansvaret över barnvård och rent av accepterar familjer där pappan tar det största ansvaret, kommer vi att se fler framgångsrika kvinnliga företagare, fler kvinnor på styrelseposter och fler kvinnliga chefer. Först då vi delar lika på det obetalda och dödstråkiga hushållsarbetet, kommer kvinnor att nå samma löner och pensioner som männen.

 

Länk till kolumnen i Vasabladet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *