29/06 2016

Åt helsike med allt!

Kolumn publicerad i Vasabladet 29.6.2016

Här följer en snabbguide till dig som vill starta ett framgångsrikt parti, en medborgarrörelse eller en lokal proteströrelse: Kärnbudskapet ska… Läs mer

16/04 2015

Substansen i försvarspolitiken

Yttrandefrihet och en fri debatt är en av grundbultarna i en demokrati. I en självständig demokrati borde det vara en självklarhet att den fria debatten även kan gälla försvars- och säkerhetspolitik. Den uppståndelse som följt de nordiska försvarsministrarnas debattartikel som publicerades under veckoslutet, visar att vår försvarspolitiska debatt fortfarande sker med både skygglappar och handbroms på. Läs mer