29/06 2016

Åt helsike med allt!

Kolumn publicerad i Vasabladet 29.6.2016

Här följer en snabbguide till dig som vill starta ett framgångsrikt parti, en medborgarrörelse eller en lokal proteströrelse: Kärnbudskapet ska… Läs mer

15/12 2015

Publiken, var är ni?

Kommunikation i kattvideons tidevarv - kolumn i Forum december 2015

Då jag för ungefär tio år sedan började jobba med kommunikationsrådgivning och medieträning var den största frågan hur man ska… Läs mer