16/04 2015

Substansen i försvarspolitiken

Yttrandefrihet och en fri debatt är en av grundbultarna i en demokrati. I en självständig demokrati borde det vara en självklarhet att den fria debatten även kan gälla försvars- och säkerhetspolitik. Den uppståndelse som följt de nordiska försvarsministrarnas debattartikel som publicerades under veckoslutet, visar att vår försvarspolitiska debatt fortfarande sker med både skygglappar och handbroms på. Läs mer

25/03 2015

Mera Nato-debatt

I nästan alla valdebatter jag deltagit i hittills har frågan om ett finländskt Nato-medlemskap kommit upp som en fråga. Det… Läs mer