07/06 2018

Kommunikation då det som inte fick hända händer

Kolumn i Forum 06/2018 tillsammans med Olycksutredningscentralens direktör Veli-Pekka Nurmi

Olycksutredningscentralens utredning av den förödande plankorsningsolyckan i Raseborg 26 oktober 2017, en olycka som krävde tre unga beväringars och en… Läs mer

15/12 2015

Publiken, var är ni?

Kommunikation i kattvideons tidevarv - kolumn i Forum december 2015

Då jag för ungefär tio år sedan började jobba med kommunikationsrådgivning och medieträning var den största frågan hur man ska… Läs mer