30/11 2016

Wifi till alla åldringshem!

Kolumn publicerad i Vasabladet 30.11.2016

Redan för två år sedan använde 100 procent av alla finländare under 34 år internet åtminstone ibland. Statistikcentralen presenterar alldeles… Läs mer

15/12 2015

Publiken, var är ni?

Kommunikation i kattvideons tidevarv - kolumn i Forum december 2015

Då jag för ungefär tio år sedan började jobba med kommunikationsrådgivning och medieträning var den största frågan hur man ska… Läs mer