07/06 2018

Kommunikation då det som inte fick hända händer

Kolumn i Forum 06/2018 tillsammans med Olycksutredningscentralens direktör Veli-Pekka Nurmi

Olycksutredningscentralens utredning av den förödande plankorsningsolyckan i Raseborg 26 oktober 2017, en olycka som krävde tre unga beväringars och en… Läs mer