Säkerhet i kommunikationen med professionell medieträning

Lär dig hantera nervositet, formulera tydliga budskap och rent av ha roligt då du uppträder

"Framgång eller katastrof i media kan sammanfattas i ett ord: Förberedelse"

-Paul Ronge i När Janne Joseffsson ringer

Traditionellt har medieträning handlat om just träning för att klara mötet med massmedier: hur man hanterar påträngande journalister eller ser bra ut i tv-soffan. Idag behöver alla som någon gång talar inför andra människor medieträning eller träning för pitchingar, företagspresentationer, lanseringar eller andra viktiga framträdanden för personal eller kunder. En person som är säker och tydlig i sina framträdanden får alltid större genomslagskraft för sitt budskap. Vid mina medieträningar tränar vi budskapsformulering, kroppsspråk och röstanvändning och varje övning ökar deltagarnas stresstålighet och självkänsla. Och den traditionella medieträningen är fortfarande alltid med. Mediehanteringen är en viktig kompetens för ledare och chefer i alla branscher, i företagsvärlden, inom politiken, i organisationer och hos myndigheter. I krissituationer kan förmågan att hantera medier vara helt avgörande för hur organisationen klarar sig ur krisen. I myndigheternas kriskommunikation kan frågan om hur väl man lyckas förmedla sitt budskap genom massmedier vara en fråga om liv och död.

Kontakta mig för att be om en offert på medieträning!

Är det bråttom? Ring Elli direkt.

Ellis tips

Hur hantera nervositet vid framträdanden?

Händerna svettas, rösten darrar, röda fläckar växer på halsen… Alla är vi mer eller mindre nervösa inför viktiga framträdanden. Här tre tips för att klara uppträdandestressen:

Ta kontakt

  1. Tänk positivt

    Det är inte alltid negativt att vara nervös, som nervös är du mycket mer fokuserad och ”på hugget”. I stället för att tänka ”hjälp vad jag är nervös”, tänk ”oj vad jag är entusiastisk!”. Då kan du vända nervositeten till något som bär dig framåt i stället för förlamar.

  2. Träna

    Träna ditt tal eller framförande på förhand. Helst inför snälla men ärliga kolleger, men badrumsspegeln är bättre publik än ingen. Då vet du hur lång tid framträdandet tar och vilka argument du behöver fila på. Kräv gärna att få professionell träning och ring mig!

  3. Andas

    Just före du går upp andas med djupa andetag genom näsan. Förse hjärnan med syre och ställ in ditt mentala fokus helt på det du ska säga.