Skarpa lägen kräver skicklig kriskommunikation

Hur vi hanterar krisen kan få större betydelse för vår image än själva krisen som inträffat

"I krissituationer finns nämligen inga marginaler för långa beslutsvägar, förankringar eller "låt oss sova på saken. "

-Jeanette Fors-Andrée om kriskommunikation och ledarskap i Praktisk kriskommunikation

Ibland händer det som inte fick hända. Vi gör misstag eller fel som kräver snabba och ödmjuka åtgärder. Ibland kanske vi utsätts för kritik, skvaller eller förtal utan att vi gjort något fel. Oberoende av vad krisen på riktigt handlar om, måste vi hantera kritiken i massmedia och på sociala medier. Vår viktigaste uppgift som kommunikatörer är att återställa ordningen och minimera skadorna på företagets eller organisationens varumärke och image. Genom att på förhand planera organisationens kriskommunikation får ni mer tid och resurser att sköta själva krisen.

Jag jobbar mycket med myndigheter och organisationer där kris på riktigt betyder kris – ett allvarligt hot mot människors liv och hälsa eller ännu värre, situationer där död och våld redan är ett faktum. Ledare, chefer och kommunikatörer kan genom korrekt kommunikation i nödsituationer göra skillnad på liv och död. Medieträning, kunskap om hur massmedia jobbar i krissituationer, kännedom om främmande kulturella kontext och om hur människomassor i panik kan reagera, hjälper er att lyckas i skarpa lägen, då att misslyckas inte är ett alternativ.

Boka skräddarsydd planering och träning för er organisation.

Är det bråttom? Ring Elli genast.

Save

Ellis tips

Tre allmängiltiga kriskommunikationstips

En kris innebär per definition kaos och det finns inga helt säkra regler för hur man ska göra för att rädda läget. Men några saker gäller alltid i kriskommunikation:

Läs mer om kriskommunikation

  1. Inse faktum

    Den svåraste delen i kriskommunikationen är faktiskt ofta att få organisationens ledning att inse att det är kris. Det är helt mänskligt att vilja sticka huvudet i sanden och hoppas på att det besvärliga går bort. Det besvärliga går dessvärre sällan bort av sig självt och dåliga nyheter blir aldrig bättre med tiden. Att inse faktum är inte nödvändigtvis samma sak som att genast inleda egen synlig kriskommunikation.

  2. Skyll inte ifrån

    Det finns ingen sämre kriskommunikationsstrategi än kaxigt skyllande på andra. Även om man är helt oskyldig till krisen som uppstått, är en rejäl dos med ödmjukhet på sin plats tills situationen är uppredd även utåt. Att skylla på medierna är det mest patetiska försöket att fixa en kris. Det funkar aldrig.

  3. Ljug aldrig

    I ett pressat läge finns det inget mer mänskligt än att dra till med en snabb, vit lögn. Eller att dra till med fakta som man i ögonblicket tror är rätt. Gör det inte. Kom ihåg att det finns ministrar som tvingats avgå inte för krisen, utan för att de ljugit – eller sagt fel, om krisen. Ljug alltså inte.